0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Acme

09.06.2023

Լուսնային օրացույց եւ լուսնի փուլերը Acme (Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ), հունիս 2023

Լուսնի ծագելն ու մտնելը Acme-ում (09.06.2023 UTC−07:00)

 • Տեղական ժամանակ 17:38:58

 • Համաշխարհային ժամանակ (UTC) 17:38:58

 • Հեռավորությունը երկրից, կմ 364330.02

 • Բարձրությունը հորիզոնից վերեւ/ներքեւ −13°11′23″

 • Ազիմուտ −79°00′00″

 • Լուսնածագ 01:26:13, 09.06.2023

 • Զենիթ 06:22:38, 09.06.2023

 • Լուսնամուտ 11:19:02, 09.06.2023

 • Նադիր

 • Լուսավորություն 68.3 %

 • Լուսնի փուլը 🌗 Վերջին քառորդ

 • Լուսնային օր 20.39

 • Անկյունային տրամագիծ 33′00″

 • Լուսինը կենդանակերպի նշանում Ջրհոս

 • Լուսինը համաստեղության մեջ ♒ Ջրհոս

Լուսնի փուլը

09.06.2023 Acme

20 լուսնային օր

🌗 Վերջին քառորդ

Վերջին քառորդ

10 Հնս

12:31

Նորալուսին

17 Հնս

21:37

Առաջին քառորդ

26 Հնս

00:50

Լիալուսին

3 Հլս

04:39

Տեղական ժամանակը սահմանվում է որոշակի տեղի համար Երկրի վրա, կախված է աշխարհագրական երկայնությունից։ Սովորաբար այն նույնն է միեւնույն միջօրեականի վրա գտնվող բոլոր բնակավայրերի համար։
Համաշխարհային ժամանակ (կամ համաշխարհային համակարգված ժամանակ, UTC) — ժամանակի ատոմային սանդղակ, որը մոտարկում է UT1 ստանդարտը (հաշվվում է Երկրի պտույտի անկյանը համամասնորեն՝ միջազգային երկնային դիրքացույցների համակարգի՝ ICRS-ի նկատմամբ), Որի վրա է հիմնված ժամային գոտիների ժամանակը։ UTC-ն ընթանում է միջազգային ատոմային ժամանակին համաժամ։
Հեռավորությունը Երկրի կենտրոնից մինչեւ Լուսնի կենտրոնը։
Լուսնի բարձրությունը (տեղի անկյունը կամ անկյունային բարձրությունը) — անկյունը դեպի Լուսնի կենտրոնը ուղղության եւ հորիզոնի գծի միջեւ՝ դիտողի գտնվելու կետում։
Լուսնի ազիմուտը — անկյունը, հաշված հարավի կետից մինչեւ Լուսնի կենտրոնը (0°-ից մինչեւ +180° դեպի արեւմուտք կամ 0°-ից մինչեւ -180° դեպի արեւելք)։
Լուսնի ծագման ժամանակը — ժամանակը, երբ հորիզոնի վրա հայտնվում է լուսնի սկավառակը։ Ընդ որում այդ հարաչափը կախված է ինչպես Երկրի առանցքի թեքությունից, այնպես էլ հեռավորությունից մինչեւ արբանյակը։ Այդ պատճառով ճիշտ հաշվարկների համար անհրաժեշտ է դիտորդի գտնվելու վայրի մասին լայնությամբ ու երկայնությամբ որոշվող տեղեկությունը։
Լուսնածագը կլինի հաջորդ օրը (00:00-ից հետո)
< b>Լուսնի զենիթը — «զենիթ» բառը ծագում է արաբերեն արտահայտությունից, որը կարելի է թարգմանել որպես «ուղղություն դեպի գլուխ»։ Ընդհանուր իմաստով այդ եզրույթը հենց նշանակում է ուղղություն դեպի դիտորդի գլխավերեւը։ Բայց երկնային մարմնի կիրառմամբ դա բարձրագույն կետն է, որին այն հասնում է դիտորդի նկատմամբ ուղեծրով իր տեսանելի շարժման ընթացքում։
Լուսնամուտի ժամանակը — ժամանակը, երբ Լուսնի սկավառակը ամբողջովին թաքնվում է հորիզոնի գծի տակ։ Այս հարաչափը, ինչպես եւ լուսնածագը կախված է դիտորդի լայնությունից եւ երկայնությունից, ուստի կարեւոր է նշել նրա ճիշտ տեղը։
Լուսնամուտը կլինի հաջորդ օրը (00:00-ից հետո)
Լուսնի նադիրը (ցածրագույն կետը) — արաբերեն՝ «դիմաց»․ զենիտին հակառակ կետը կամ ցածրագույն կետը, որին հասնում է Լուսինը ուղեծրով շարժման ընթացքում։ Ընդ որում , նադիրի ուղղությունը ուղղահայաց է դիտողի գտնվելու հորիզոնական հարթությանը։
Լուսնի լուսավորվածությունը — Լուսնի երեւացող մակերեսի մասը (տոկոսով), որն արտացոլում է արեւի լույսը դեպի դիտողի գտնվելու կետը։
Լուսնի մակերեւույթի վրայով լուսաբաժանի գծի աստիճանական շարժումը փոխում է նրա ուրվագիծը երկնքին։ Լուսնի երեւացող լուսավորված կողմի ձեւի փոփոխությունը կոչվում է լուսնային փուլի փոփոխում։ Այդպիսով, Լուսնի փուլը — դա պայմանական անվանումն է ժամանակամիջոցի, երբ Լուսինը պահպանում է լուսավորվածության որոշակի ձեւը։ Պետք է հիշել, որ չնայած փուլի սկսվելու որոշակի ժամանակը, Լուսինը պահպանում է իր փուլի տեսողական ձեւը մի քանի օրվա ընթացքում։
Արեւմտյան մշակույթում ընդունված է առանձնացնել Լուսնի չորս հիմնական փուլ․ Նորալուսին — փուլ, երբ Լուսնի՝ Երկրի կողմն ուղղված մակերեսը չի լուսավորված Արեւի կողմից։ Այսպիսով Լուսինն այդ ժամանակ գտնվում է Երկրի եւ Արեգակի միջեւ՝ գործնականում մեկ ուղիղի վրա, Լուսնի եւ Արեգակի խավարածրային երկայնությունները համընկնում են։
Առաջին քառորդ — փուլ, երբ լուսավորված է Լուսնի երեւացող մասի կեսը, ընդ որում լուսավորված մասի բաժինն այդ ընթացքում մեծանում է։ Լուսնի եւ Արեգակի խավարածրային երկայնությունների տարբերությունը կազմում է 90°։
Լիալուսին — փուլ, երբ Լուսինն ունի ամբողջովին լուսավորված շրջանի տեսք։ Լուսնի եւ Արեգակի խավարածրային երկայնություններն այդ պահին տարբերվում են 180°-ով։
Երրորդ քառորդ (կամ վերջին քառորդ) — փուլ, երբ լուսավորված է Լուսնի երեւացող մասի կեսը, ընդ որում լուսավորված մասի մակերեսը նվազման ընթացքում է։ Արեգակի եւ Լուսնի խավարածրերի երկայնությունների տարբերությունը կազմում է 270°։
Նաեւ երբեմն առանձնացնում են միջանկյալ փուլեր, ինչպես․ երիտասարդ Լուսին — աճող Լուսնի առաջին հայտնվելը երկնքին նորալուսնից հետո՝ բարակ մահիկի տեսքով․ աճող Լուսին — աճող Լուսնի փուլը առաջին քառորդի եւ լիալուսնի միջեւ․ նվազող Լուսին — նվազող Լուսնի փուլը լիալուսնի եւ վերջին քառորդի միջեւ․ ծեր Լուսին — միջանկյալ փուլ վերջին քառորդի եւ նորալուսնի միջեւ։
Լուսնի հասակը (օր) — օրերի քանակը (24 ժամ), անցած վերջին նորալուսնի պահից։
Անկյունային տրամագիծ (անկյունային չափը կամ երեւացող տրամագիծը) — դիտորդի աչքերից ելնող եւ չափվող առարկայի եզրային կետերը միացնող ուղիղ գծերի միջեւ անկյունը։ Լուսնի անկյոնային տրամագիծը հավասար է 31′ 05″ կամ ≈0.5°, այն փոխվում է լուսնի ուղեծրի էլիպսաձեւության հետեւանքով։
«Լուսինը կենդանակերպի նշանում» նշանակում է Լուսնի գտնվելը կենդանակերպի որոշակի նշանին համապատասխանող խավարածրի երկայնության վրա։ Խավարածիրը (ecliptic), դա երկնային ոլորտի մեծ շրջան է, որով ընթանում է Երկրից դիտվող՝ Արեւի տարեկան շարժումը աստղերի նկատմամբ։
«Լուսինը համաստեղությունում» նշանակում է Լուսնի գտնվելը երկնային ոլորտի՝ որոշակի համաստեղությանը համապատասխանող կետում։ Երկնային ոլորտը, դա երեւակայական ոլորտ է կամայական շառավղով, որի վրա արտապատկերվում են երկնային մարմինները։

Լուսնի բարձրության գրաֆիկ (լուսնի ծագում և լուսնի մայրամուտ)

9 հնս


բարձրություն
 • 60°
 • 30°
 • −30°
 • −60°
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
 • 00
 • 02
 • 04
 • 06
 • 08
 • 10
 • 12
 • 14
 • 16
 • 18
 • 20
 • 22

Ազիմուտ

Անկյունային տրամագիծ

Լուսավորություն

moon-height-chartDistance to earth

հունիս 2023 ամսի լուսնի փուլերի լուսնային օրացույց

ԵրկուշաբթիԵկ ԵրեքշաբթիԵք ՉորեքշաբթիՉք ՀինգշաբթիՀգ ՈւրբաթՈւ ՇաբաթՇբ ԿիրակիԿր
12 1
h
13 2
h
14 3
i
15 4
i
16 5
i
17 6
j
18 7
j
19 8
k
20 9
k
22 10
l
23 11
l
24 12
a
25 13
a
26 14
b
27 15
b
28 16
c
29 17
c
0 18
c
1 19
d
2 20
d
3 21
e
4 22
e
5 23
e
6 24
f
7 25
f
7 26
g
8 27
g
9 28
g
10 29
h
11 30
h

2023 թվականի համար-ի լուսնի փուլերի օրացույց

Ամիս Լիալուսին Վերջին քառորդ Նորալուսին Առաջին քառորդ Լիալուսին Վերջին քառորդ Նորալուսին Առաջին քառորդ
2023
Հնվ 6, 15:08 🌕 14, 18:10 🌗 21, 12:53 🌑 28, 07:19 🌓
Փտվ 5, 10:28 🌕 13, 08:01 🌗 19, 23:06 🌑 27, 00:06 🌓
Մրտ 7, 04:40 🌕 14, 19:08 🌗 21, 10:23 🌑 28, 19:32 🌓
Ապր 5, 21:34 🌕 13, 02:11 🌗 19, 21:13 🌑 27, 14:20 🌓
Մյս 5, 10:34 🌕 12, 07:28 🌗 19, 08:53 🌑 27, 08:22 🌓
Հնս 3, 20:42 🌕 10, 12:31 🌗 17, 21:37 🌑 26, 00:50 🌓
Հլս 3, 04:39 🌕 9, 18:48 🌗 17, 11:32 🌑 25, 15:07 🌓
Օգս 1, 11:32 🌕 8, 03:28 🌗 16, 02:38 🌑 24, 02:57 🌓 30, 18:36 🌕
Սպտ 6, 15:21 🌗 14, 18:40 🌑 22, 12:32 🌓 29, 02:58 🌕
Հկտ 6, 06:48 🌗 14, 10:55 🌑 21, 20:29 🌓 28, 13:24 🌕
Նյմ 5, 01:37 🌗 13, 01:27 🌑 20, 02:50 🌓 27, 01:16 🌕
Դկտ 4, 21:49 🌗 12, 15:32 🌑 19, 10:39 🌓 26, 16:33 🌕

Acme-ի լուսնային օրացույց

«Լուսային գտածոներից» ամենահինը համարվում է ոչ մեծ ոսկրե սալիկը, որը գտնվել է Ֆրանսիայում, Աբրի-Բլանշար անձավում, եւ թվագրվում է մոտավորապես մ․ թ․ ա․ 30000 թվականով։ Դրա վրա փորագրված է 69 խազերից բաղկացած զարդ, որը, ենթադրաբար, պարզագույն լուսնային օրացույց է։

Լուսնային ամիսը պարունակում է 29 կամ 30 լուսնային օր՝ դա միեւնույն լուսնային փուլի կրկնման ժամանակահատվածն է, օրինակ, նորալուսնից՝ նորալուսին։ Այդպիսի ժամանակամիջոցը կոչվում է սինոդիկ լուսնային ամիս կամ սինոդիկ ժամանակաշրջան։ Բայց կան նաեւ այլ տեսակի լուսնային օրացույցներ․ սիդերիկ՝ ժամանակահատված, որի ընթացքում Լուսինն ամբողջական պտույտ է կատարում Երկրի շուրջ, վերադառնալով ելման դիրքին՝ աստղերի նկատմամբ։ Ընդ որում Լուսնի փուլը նշանակություն չունի․ անոմալական՝ ժամանակահատված, որի ընթացքում Լուսինն անցնում է պերիգեյը՝ Երկրի շուրջ շարժվելիս․ դրակոնական լուսնային օրացույցն օգտագործում է վերընթաց հանգույցով Լուսնի անցման ժամանակահատվածները․ արեւադարձային լուսնային ամիսը՝ ժամանակահատվածը, որի ընթացքում Լուսինը հատում է միեւնույն երկայնություն՝ խավարածրային դիրքացույցների համակարգում։

Ստորեւ աղյուսակում ձեզ համար մատչելի է հունիս 2023 տարվա լուսնային օրացույցը։ Նաեւ դուք կարող եք ձեւավորել ցանկացած ժամանակահատվածի համար լուսնային օրացույց ըստ տարիների եւ օրերի, սեղմելով ժամանակային հատվածի համապատասխան կոճակը։ Աղյուսակը ներառում է տեղեկություն այն մասին, թե այսօր լուսնային որ օրն է, լուսնածագի եւ լուսնամուտի հաջորդական իրադարձությունները, զենիթն ու նադիրը, ինչպես նաեւ լուսավորվածության մակարդակը։

2023 Լուսնածագ Զենիթ Լուսնամուտ Նադիր Լուսնածագ Զենիթ Լուսնամուտ Նադիր Լուսավորություն Լուսնի հասակը
09.06 01:26 06:22 11:19 18:33 68.3% 20.39
10.06 01:47 07:15 12:43 19:24 56.9% 21.50
11.06 02:05 08:05 14:05 20:13 45.1% 22.60
12.06 02:22 08:53 15:25 21:02 33.8% 23.70
13.06 02:39 09:42 16:45 21:51 23.5% 24.77
14.06 02:58 10:31 18:04 22:42 14.8% 25.82
15.06 03:20 11:21 19:22 23:35 8% 26.84
Լուսնի հասակը (օր) — օրերի քանակը (24 ժամ), անցած վերջին նորալուսնի պահից։
Լուսնի ծագման ժամանակը — ժամանակը, երբ հորիզոնի վրա հայտնվում է լուսնի սկավառակը։ Ընդ որում այդ հարաչափը կախված է ինչպես Երկրի առանցքի թեքությունից, այնպես էլ հեռավորությունից մինչեւ արբանյակը։ Այդ պատճառով ճիշտ հաշվարկների համար անհրաժեշտ է դիտորդի գտնվելու վայրի մասին լայնությամբ ու երկայնությամբ որոշվող տեղեկությունը։
< b>Լուսնի զենիթը — «զենիթ» բառը ծագում է արաբերեն արտահայտությունից, որը կարելի է թարգմանել որպես «ուղղություն դեպի գլուխ»։ Ընդհանուր իմաստով այդ եզրույթը հենց նշանակում է ուղղություն դեպի դիտորդի գլխավերեւը։ Բայց երկնային մարմնի կիրառմամբ դա բարձրագույն կետն է, որին այն հասնում է դիտորդի նկատմամբ ուղեծրով իր տեսանելի շարժման ընթացքում։
Լուսնամուտի ժամանակը — ժամանակը, երբ Լուսնի սկավառակը ամբողջովին թաքնվում է հորիզոնի գծի տակ։ Այս հարաչափը, ինչպես եւ լուսնածագը կախված է դիտորդի լայնությունից եւ երկայնությունից, ուստի կարեւոր է նշել նրա ճիշտ տեղը։
Լուսնի նադիրը (ցածրագույն կետը) — արաբերեն՝ «դիմաց»․ զենիտին հակառակ կետը կամ ցածրագույն կետը, որին հասնում է Լուսինը ուղեծրով շարժման ընթացքում։ Ընդ որում , նադիրի ուղղությունը ուղղահայաց է դիտողի գտնվելու հորիզոնական հարթությանը։
Լուսնի ծագման ժամանակը — ժամանակը, երբ հորիզոնի վրա հայտնվում է լուսնի սկավառակը։ Ընդ որում այդ հարաչափը կախված է ինչպես Երկրի առանցքի թեքությունից, այնպես էլ հեռավորությունից մինչեւ արբանյակը։ Այդ պատճառով ճիշտ հաշվարկների համար անհրաժեշտ է դիտորդի գտնվելու վայրի մասին լայնությամբ ու երկայնությամբ որոշվող տեղեկությունը։
< b>Լուսնի զենիթը — «զենիթ» բառը ծագում է արաբերեն արտահայտությունից, որը կարելի է թարգմանել որպես «ուղղություն դեպի գլուխ»։ Ընդհանուր իմաստով այդ եզրույթը հենց նշանակում է ուղղություն դեպի դիտորդի գլխավերեւը։ Բայց երկնային մարմնի կիրառմամբ դա բարձրագույն կետն է, որին այն հասնում է դիտորդի նկատմամբ ուղեծրով իր տեսանելի շարժման ընթացքում։
Լուսնամուտի ժամանակը — ժամանակը, երբ Լուսնի սկավառակը ամբողջովին թաքնվում է հորիզոնի գծի տակ։ Այս հարաչափը, ինչպես եւ լուսնածագը կախված է դիտորդի լայնությունից եւ երկայնությունից, ուստի կարեւոր է նշել նրա ճիշտ տեղը։
Լուսնի նադիրը (ցածրագույն կետը) — արաբերեն՝ «դիմաց»․ զենիտին հակառակ կետը կամ ցածրագույն կետը, որին հասնում է Լուսինը ուղեծրով շարժման ընթացքում։ Ընդ որում , նադիրի ուղղությունը ուղղահայաց է դիտողի գտնվելու հորիզոնական հարթությանը։
Լուսնի լուսավորվածությունը — Լուսնի երեւացող մակերեսի մասը (տոկոսով), որն արտացոլում է արեւի լույսը դեպի դիտողի գտնվելու կետը։

Լուսնի պարամետրերի աղյուսակ

Այս գծապատկերում դուք կարող եք դինամիկայի մեջ տեսնել այնպիսի լուսնային պարամետրեր, ինչպիսիք են լուսնի ծագումը և մայրամուտը, զենիթը և նադիրը: Սեղմեք տարբերակի վրա՝ գծապատկերում դրա ցուցադրումն անջատելու համար: Ընտրեք լուսնային գրաֆիկի մի հատված՝ սանդղակը փոխելու համար:

chartInteractive panel

Լուսնի փուլերն ու լուսնային օրերը

Լուսնի գրեթե ամբողջ մակերեսը ծածկված է ռեգոլիտով՝ հողով, որ փշրված է երկնաքարերի անթիվ հարվածների արդյունքում։ Լուսնային ապարը անդրադարձնում է դրա վրա ընկնող արեւի ճառագայթների 8%-ից պակասը։ Զարմանալի է, բայց Լուսնի այնպիսի փուլում, ինչպիսին է լիալուսինը, նրա պայծառությունը գերազանցում է կիսալուսնի պայծառությունը 11 անգամ։ Այդ երեւույթի պատճառը ռեգոլիտի ծակոտկեն կառուցվածքն է, որը կլանում է ընկնող լույսի առյուծի բաժինը։ Բայց լիալուսնի ժամանակ, երբ լույսի աղբյուրը գտնվում է դիտորդի ետեւում եւ անդրադարձման անկյունը մոտենում է 180°, կլանող հատկությունը հասնում է նվազագույնի։

Տարբեր անկյունների տակ ցրելով արեւի անդրադարձված լույսը, լուսաբաժանի պարբերական եւ աստիճանական շարժումը փոխում է Լուսնի ուրվագիծը երկնքում։ Լուսավորված կողմի ձեւի այդպիսի փոփոխությունը կոչվում է լուսնային փուլի փոփոխություն։ Արեւմտյան մշակույթում սինոդիկ ժամանակահատվածը (կամ սինոդիկ լուսնային օրացույցը) ընդունված է բաժանել Լուսնի չոր փուլի․ նորալուսնի, առաջին քառորդի, լիալուսնի եւ երրորդ (կամ վերջին) քառորդի։ Ընդ որում Լուսնի եւ Արեւի երկայնությունները խավարածրի երկայնությունից տարբերվում են 0°, 90°, 180° եւ 270° համապատասխանաբար։ Լուսնի յուրաքանչյուր փուլի միջին տեւողությունը մոտ 7,37 օր է, բայց արբանյակի ուղեծրի ձգվածության պատճառով այդ արժեքը հաստատուն չէ։

Աղյուսակը ներառում է տեղեկությունն այն մասին, թե այսօր լուսնային որ օրն է, որտեղ է հիմա գտնվում Լուսինը, Կենդանակերպի որ նշանում եւ որ համաստեղությունում։

2023 Լուսնի փուլը Լուսինը կենդանակերպի նշանում Լուսինը համաստեղության մեջ Լուսնային օր
09.06 🌗 Վերջին քառորդ ♒ Ջրհոս ♒ Ջրհոս 20.39
10.06 🌗 Վերջին քառորդ ♓ Ձկներ ♒ Ջրհոս 21.50
11.06 🌗 Վերջին քառորդ ♓ Ձկներ ♒ Ջրհոս 22.60
12.06 🌗 Վերջին քառորդ ♈ Խոյ ♓ Ձկներ 23.70
13.06 🌘 Նվազող մահիկ ♈ Խոյ ♓ Ձկներ 24.77
14.06 🌘 Նվազող մահիկ ♉ Ցուլ ♈ Խոյ 25.82
15.06 🌘 Նվազող մահիկ ♉ Ցուլ ♈ Խոյ 26.84
Լուսնի հասակը (օր) — օրերի քանակը (24 ժամ), անցած վերջին նորալուսնի պահից։
Լուսնի մակերեւույթի վրայով լուսաբաժանի գծի աստիճանական շարժումը փոխում է նրա ուրվագիծը երկնքին։ Լուսնի երեւացող լուսավորված կողմի ձեւի փոփոխությունը կոչվում է լուսնային փուլի փոփոխում։ Այդպիսով, Լուսնի փուլը — դա պայմանական անվանումն է ժամանակամիջոցի, երբ Լուսինը պահպանում է լուսավորվածության որոշակի ձեւը։ Պետք է հիշել, որ չնայած փուլի սկսվելու որոշակի ժամանակը, Լուսինը պահպանում է իր փուլի տեսողական ձեւը մի քանի օրվա ընթացքում։
Արեւմտյան մշակույթում ընդունված է առանձնացնել Լուսնի չորս հիմնական փուլ․ Նորալուսին — փուլ, երբ Լուսնի՝ Երկրի կողմն ուղղված մակերեսը չի լուսավորված Արեւի կողմից։ Այսպիսով Լուսինն այդ ժամանակ գտնվում է Երկրի եւ Արեգակի միջեւ՝ գործնականում մեկ ուղիղի վրա, Լուսնի եւ Արեգակի խավարածրային երկայնությունները համընկնում են։
Առաջին քառորդ — փուլ, երբ լուսավորված է Լուսնի երեւացող մասի կեսը, ընդ որում լուսավորված մասի բաժինն այդ ընթացքում մեծանում է։ Լուսնի եւ Արեգակի խավարածրային երկայնությունների տարբերությունը կազմում է 90°։
Լիալուսին — փուլ, երբ Լուսինն ունի ամբողջովին լուսավորված շրջանի տեսք։ Լուսնի եւ Արեգակի խավարածրային երկայնություններն այդ պահին տարբերվում են 180°-ով։
Երրորդ քառորդ (կամ վերջին քառորդ) — փուլ, երբ լուսավորված է Լուսնի երեւացող մասի կեսը, ընդ որում լուսավորված մասի մակերեսը նվազման ընթացքում է։ Արեգակի եւ Լուսնի խավարածրերի երկայնությունների տարբերությունը կազմում է 270°։
Նաեւ երբեմն առանձնացնում են միջանկյալ փուլեր, ինչպես․ երիտասարդ Լուսին — աճող Լուսնի առաջին հայտնվելը երկնքին նորալուսնից հետո՝ բարակ մահիկի տեսքով․ աճող Լուսին — աճող Լուսնի փուլը առաջին քառորդի եւ լիալուսնի միջեւ․ նվազող Լուսին — նվազող Լուսնի փուլը լիալուսնի եւ վերջին քառորդի միջեւ․ ծեր Լուսին — միջանկյալ փուլ վերջին քառորդի եւ նորալուսնի միջեւ։
«Լուսինը կենդանակերպի նշանում» նշանակում է Լուսնի գտնվելը կենդանակերպի որոշակի նշանին համապատասխանող խավարածրի երկայնության վրա։ Խավարածիրը (ecliptic), դա երկնային ոլորտի մեծ շրջան է, որով ընթանում է Երկրից դիտվող՝ Արեւի տարեկան շարժումը աստղերի նկատմամբ։
«Լուսինը համաստեղությունում» նշանակում է Լուսնի գտնվելը երկնային ոլորտի՝ որոշակի համաստեղությանը համապատասխանող կետում։ Երկնային ոլորտը, դա երեւակայական ոլորտ է կամայական շառավղով, որի վրա արտապատկերվում են երկնային մարմինները։

Լուսինն այսօր, ըստ ժամերի

Ժամանակը Լուսավորություն Բարձրությունը հորիզոնից վերեւ/ներքեւ Ազիմուտ Անկյունային տրամագիծ Հեռավորությունը երկրից, կմ
00:00 68.3 % −13°11′23″ −79°00′00″ +33′00″ 364330.02
01:00 67.8 % −3°52′47″ −68°39′35″ +33′00″ 364360.59
02:00 67.3 % +4°49′48″ −57°52′48″ +33′00″ 364393.02
03:00 66.9 % +12°33′36″ −46°13′47″ +33′00″ 364427.32
04:00 66.4 % +18°52′47″ −33°23′24″ +33′00″ 364463.47
05:00 65.9 % +23°20′23″ −19°16′11″ +33′00″ 364501.47
06:00 65.5 % +25°31′11″ −4°10′11″ +33′00″ 364541.32
07:00 65 % +25°10′12″ +11°14′24″ +33′00″ 364583.03
08:00 64.5 % +22°20′23″ +26°10′12″ +33′00″ 364626.57
09:00 64.1 % +17°20′23″ +40°02′59″ +33′00″ 364671.95
10:00 63.6 % +10°38′24″ +52°42′00″ +33′00″ 364719.17
11:00 63.1 % +2°42′00″ +64°19′11″ +33′00″ 364768.22
12:00 62.6 % −6°04′48″ +75°16′48″ +33′00″ 364819.1
13:00 62.2 % −15°18′00″ +86°02′59″ +33′00″ 364871.8
14:00 61.7 % −24°39′36″ +97°13′48″ +33′00″ 364926.31
15:00 61.2 % −33°45′00″ +109°32′59″ +33′00″ 364982.64
16:00 60.7 % −42°04′12″ +124°00′00″ +33′00″ 365040.77
17:00 60.2 % −48°52′11″ +141°41′23″ +33′00″ 365100.71
18:00 59.8 % −53°04′12″ +163°10′48″ +33′00″ 365162.44
19:00 59.3 % −53°38′24″ −173°03′36″ +33′00″ 365225.96
20:00 58.8 % −50°23′24″ −150°35′24″ +33′00″ 365291.27
21:00 58.3 % −44°09′35″ −131°46′12″ +33′00″ 365358.36
22:00 57.8 % −36°02′23″ −116°31′48″ +33′00″ 365427.22
23:00 57.3 % −26°52′12″ −103°47′59″ +32′24″ 365497.85
Լուսնի բարձրությունը (տեղի անկյունը կամ անկյունային բարձրությունը) — անկյունը դեպի Լուսնի կենտրոնը ուղղության եւ հորիզոնի գծի միջեւ՝ դիտողի գտնվելու կետում։
Լուսնի ազիմուտը — անկյունը, հաշված հարավի կետից մինչեւ Լուսնի կենտրոնը (0°-ից մինչեւ +180° դեպի արեւմուտք կամ 0°-ից մինչեւ -180° դեպի արեւելք)։
Անկյունային տրամագիծ (անկյունային չափը կամ երեւացող տրամագիծը) — դիտորդի աչքերից ելնող եւ չափվող առարկայի եզրային կետերը միացնող ուղիղ գծերի միջեւ անկյունը։ Լուսնի անկյոնային տրամագիծը հավասար է 31′ 05″ կամ ≈0.5°, այն փոխվում է լուսնի ուղեծրի էլիպսաձեւության հետեւանքով։
Հեռավորությունը Երկրի կենտրոնից մինչեւ Լուսնի կենտրոնը։
Լուսնի լուսավորվածությունը — Լուսնի երեւացող մակերեսի մասը (տոկոսով), որն արտացոլում է արեւի լույսը դեպի դիտողի գտնվելու կետը։

Acmeե-ի լրացուցիչ տեղեկություն

Քաղաքներ, որոնք գտնվում են նույն ժամային գուտում ինչ Acme: Aberdeen, Acme, Adams, Addy, Adelanto, Adin, Adna, Agness

city-infonearest-cities

 • Լայնություն
 • 48°42′10″ հս․ լայն․
 • 48.703°
 • Երկայնություն
 • 122°11′31″ ամ․ երկն․
 • 122.192°

Acme-ի համառոտ տեղեկություն

Այս բնակավայրը դեռեւս չունի նկարագրություն։ Դուք կարող եք լավացնել դրա էջը, առաջարկելով ձեր տարբերակը info@sunsetsunrisetime.com հասցեով։

Acme-ի լուսանկարներ

Այս բնակավայրը դեռեւս չունի լուսանկար։ Դուք կարող եք լավացնել դրա էջը, առաջարկելով ձեր տարբերակը info@sunsetsunrisetime.com հասցեով։

Acme-ի եղանակը 5 օրերի համար

 • Երեկո
 • Գիշեր
 • Առավոտ
 • Օր
 • Երեկո
 • Գիշեր
 • Առավոտ
 • Օր
 • Երեկո
 • Գիշեր
 • Առավոտ
 • Օր
 • Երեկո
 • Գիշեր
 • Առավոտ
 • Օր
 • Երեկո
 • Գիշեր
 • Առավոտ
 • Օր

20

0

0

0

0

0

W

23

0

0

0

0

0

W

2

0

0

0

0

0

W

5

0

0

0

0

0

W

8

0

0

0

0

0

W

11

0

0

0

0

0

W

14

0

0

0

0

0

W

17

0

0

0

0

0

W

20

0

0

0

0

0

W

23

0

0

0

0

0

W

2

0

0

0

0

0

W

5

0

0

0

0

0

W

8

0

0

0

0

0

W

11

0

0

0

0

0

W

14

0

0

0

0

0

W

17

0

0

0

0

0

W

20

0

0

0

0

0

W

23

0

0

0

0

0

W

2

0

0

0

0

0

W

5

0

0

0

0

0

W

8

0

0

0

0

0

W

11

0

0

0

0

0

W

14

0

0

0

0

0

W

17

0

0

0

0

0

W

20

0

0

0

0

0

W

23

0

0

0

0

0

W

2

0

0

0

0

0

W

5

0

0

0

0

0

W

8

0

0

0

0

0

W

11

0

0

0

0

0

W

14

0

0

0

0

0

W

17

0

0

0

0

0

W

20

0

0

0

0

0

W

23

0

0

0

0

0

W

2

0

0

0

0

0

W

5

0

0

0

0

0

W

8

0

0

0

0

0

W

11

0

0

0

0

0

W

14

0

0

0

0

0

W

17

0

0

0

0

0

W

Ամպամածությունը, %
Տեղումներ, մմ
Խոնավությունը, %
Մթնոլորտային ճնշումը, մմՍնդիկ
Քամու արագություը, մ/վ